Cijene:
U slučaju promjene tečaja EUR-a prema kuni za više od 3% tvrtka zadržava pravo na izmjenu cijena bez predhodne najave. Ukoliko je narudžba izvršena i plaćena u cijelosti,  cijene se ne mogu naknadno mjenjati prema kupcu.

Narudžbe:
Narudžbe se vrše isključivo pisanim putem email-om. Za sve informacije o proizvodima i uslugama raspitajte se putem telefona ili e-maila.

Plaćanje:
Plaćanje se vrši isključivo virmanski prema dobivenoj ponudi ili pu poslovnici Tratinska 11, 10 000 Zagreb gotovinom ili karticama (sve osim Diners-a i Amex-a).

Izrada:
Izrada se vrši odmah po evidentiranoj uplati  i autorizaciji traženog, te predanom na uvid odgovarajućom dokumentacijom (poslanom na e-mail), što predstavlja aktivaciju narudžbe.

Aktivacija narudžbe:
Narudžba se smatra aktiviranom kada uplata po ponudi bude evidentirana i kada sva potrebna dokumentacija bude predana na uvid.  Za žurniju aktivaciju narudžbe možete poslati potvrdu o uplati na info@magnusstudio.hr

Isporuka:
Isporuka se vrši po dogovoru sa naručiteljom osobnim preuzimanjem ili HP expressom na trošak naručitelja.

Reklamacije:
Primamo isključivo pisanim putem u roku od 7 dana nakon primitka proizvoda. Prodavatelj se obvezuje nadoknaditi nastalu štetu novim proizvodom ukoliko se utvrdi da je nedostatak greška proizvodnje, dok u protivnom sva mehanička oštećenja koja su nastala neprimjerenim rukovanjem neće uzeti na razmatranje. Svaka reklamacija će pismenim putem u obliku riješenja biti poslana na adresu podnositelja reklamacije u roku od 7 dana.
Adresa za reklamacije: za Magnus studio d.o.o. – Zagrebačka cesta 128, 10000 Zagreb ili na info@magnusstudio.hr