Kuverte

Tisak na kuverte tehnologijom digitalnog tiska omogućavamo Vam da bez obzira na motiv odnosno broj boja u motivu, imate istu cijenu kuverte.
Odaberite ljevi ili desni prozor i neka Vaše fakture putiju u presonaliziranim kuvertama. Pakiranje 500 komada, a veće količine cijena na upit.

Detalji proizvoda

Format: American
Tisak: Po želji

Cijena na upit